Vocal Guitar TOMITARO KUMA

     
       
       
 
     
   
 Trumpet WATARU TOMIYAMA TOMMY
 Guitar YOSHIHIRO UESUN UEMURA

   
 Bass KEISUKE NAKAGAWA

 Drum YUHEI ISHIHARA
   
Saxphone KYOUICHI DOC MIZUSHIMA